Fizyka Medyczna - nowy kierunek studiów

W roku akademickim 2016/2017, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego otwiera kierunek studiów - fizykę medyczną, na którym będzie można nauczyć się wykonywania zawodu fizyka medycznego. (http://fizykamedyczna.org/)

Fizyk medyczny to zawód medyczny, który polega na obsłudze sprzętu
medycznego, planowaniu terapii i nadzorowaniu różnych procedur
związanych z obrazowaniem medycznym. Osoba wykonująca ten zawód musi
łączyć w sobie wiedzę techniczną i naukową z dużą wrażliwością i
umiejętnością pracy w zespole oraz pracy z pacjentem.

Wraz ze postępującą technologizacją medycyny, fizycy medyczni
stają sie coraz bardziej poszukiwanymi specjalistami. Zgodnie z
raportami AAPM (American Association of Medical Physicists) z lat
2012-2014, zapotrzebowanie na fizyków medycznych znacznie przekracza
możliwości kształcenia nowej kadry w tej dziedzinie. (https://www.aapm.org/pubs/surveys.asp).