Oferta studiów doktoranckich w ramach projektu ,,Gorąca plazma z akrecji: pogłębiona diagnoza oparta o obserwacje w zakresie X i gamma''. Dwa stypendia naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

W kategori

Oferujemy dwa miejsca na studiach doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego w dziedzinie astrofizyki układów akrecyjnych. Badania będą oparte na analizie danych ze współczesnych satelitów obserwujących niebo w zakresie promieniowania rentgenowskiego i miękkiego promieniowania gamma. Główne tematy badań to geometria i inne własności wysokoenergetycznego źródła, znajdującego się
w centrum układów z czarną dziurą lub gwiazdą neutronową.

Opiekunem naukowym doktorantów będzie Piotr Lubiński z Instytutu Fizyki UZ.

Ulotka - szczegóły oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem P.Lubinski@if.uz.zgora.pl.

05.02.2015