Prof. dr hab. Wiesław Leoński nagrodzony tytułem Distinguished Referee

W kategori

Każdego roku edytorzy wszystkich sekcji czasopisma The European Physical Journal (EPJ), wydawanych przez wydawnictwo Springer, wybierają spośród pełnego grona recenzentów grupę osób szczególnie wyróżniających się. Wybór ten jest oparty na podstawie analizy fachowości, terminowości i wkładu pracy poszczególnych recenzentów.
EPJ powstało jako efekt połączenia czasopism: Zeitschrift für Physik, Anales de Fisica, Fizika A, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica, Czechoslovak Journal of Physics, oraz Acta Physica Hungarica i stanowi ich kontynuację. Obecnie należy do grupy wiodących europejskich czasopism fizycznych indeksowanych w najważniejszych bazach danych, takich jak Web of Science, Scopus i innych. W komitecie naukowym EPJ reprezentowanych jest 25 europejskich krajowych towarzystw fizycznych.
W mijającym roku do wyróżnionej grupy recenzentów dołączył prof. dr hab. Wiesław Leoński z Instytutu Fizyki UZ, który został nagrodzony tytułem Distinguished Referee za rok 2017. W naszej Uczelni kieruje on utworzonym z własnej inicjatywy Zakładem Optyki i Inżynierii Kwantowej.

12.01.2018