Wydział Fizyki i Astronomii – nowy ranking jednostek naukowych

W kategori

W wyniku kolejnej oceny parametrycznej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2013 roku Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał kategorię naukową A i jest na ósmym miejscu w Polsce w grupie jednostek jednorodnych, tj. innych wydziałów fizyki lub fizyki i Astronomii.

Zastosowane kryteria oceny to Kryterium I (osiągnięcia naukowe i twórcze), Kryterium II (potencjał naukowy), Kryterium III (materialne efekty działalności naukowej), Kryterium IV (pozostałe efekty działalności naukowej). Pełne informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oce....
Informacje dotyczące bezpośrednio wydziałów Fizyki i Astronomii to strony 21 i 22 (kopie pdf tych stron do pobrania).

ZałącznikWielkość
str21.pdf165.42 KB
str22.pdf80.07 KB
03.10.2013