A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

Seminaria

ARCHIWUM

 
 
 
 

W.Szumiński

Miło nam poinformować, że dr Wojciech Szumiński z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN) o nazwie SONATA 16  w Panelu ST1 (Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna). Program SONATA wspiera osoby rozpoczynające karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora. Tytuł projektu brzmi: Całkowalność, niecałkowalność i chaos w wielowymiarowych układach dynamicznych i dotyczy poszukiwania efektywnych narzędzi pozwalających odróżnić układy całkowalne (zachowujące się w sposób regularny) od układów niecałkowalnych, wykazujących zachowania chaotyczne. Problem rozróżnienia tych dwóch klas ma długoletnią historię i jego poziom złożoności bardzo szybko wzrasta z wymiarem badanych układów. Projekt dotyczy właśnie układów o wyższych wymiarach, a stosowane metody wykorzystują różniczkową teorię Galois.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie UZ
Opis popularny projektu na stronie NCN

Instytut Fizyki ogłasza konkurs o przyznanie środków z części subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na UZ na prowadzenie w 2021 roku badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej.

Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Formularz wniosku
Wyniki konkursu

 

lacznikzielonogorski

Na 96FM rozmowa prof. Andrzeja Drzewińskiego o Fizyce nauczycielskiej

fiznaucz96fm

W ramach Wirtualnego Tygodnia Otwartego nasi pracownicy przezentują laboratoria fizyczne:

laboratorium fizyczne

Natomiast nasi absolwenci opowiadają o studiowaniu  na fizyce:

mgawronkrainaeksperymentow

 

logo panZ przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz kolega prof. dr hab. Wiesław Leoński został wybrany do Komitetu Fizyki PAN na posiedzeniu Komitetu w dniu 1 grudnia 2020 roku.

Komitet Fizyki podejmuje różnego typu działania służące rozwojowi fizyki i wykorzystaniu jej osiągnięć. Do zadań Komitetu należy w szczególności dbanie o wkład nauki polskiej w rozwój nauki światowej, rozważanie problemów i ocena stanu rozwoju i potrzeb  fizyki i pokrewnych dyscyplin, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz w sprawach nauczania fizyki.

Serdecznie gratulujemy nominacji!