A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

Seminaria

 

 

ARCHIWUM

logo panZ przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz kolega prof. dr hab. Wiesław Leoński został wybrany do Komitetu Fizyki PAN na posiedzeniu Komitetu w dniu 1 grudnia 2020 roku.

Komitet Fizyki podejmuje różnego typu działania służące rozwojowi fizyki i wykorzystaniu jej osiągnięć. Do zadań Komitetu należy w szczególności dbanie o wkład nauki polskiej w rozwój nauki światowej, rozważanie problemów i ocena stanu rozwoju i potrzeb  fizyki i pokrewnych dyscyplin, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz w sprawach nauczania fizyki.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

 
 

prof. dr Zbigniew FicekProf. dr Zbigniew Ficek z Zakładu Optyki i Inżynierii Kwantowej Instytutu Fizyki znalazł sie na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie wsród 726 osób z Polski i czterech z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lista, opublikowana na łamach czasopisma PLOS Biology, obejmuje blisko 160 tysięcy uczonych z całego świata i uwzględnia cały dorobek danego naukowca do roku 2019. Autorami zestawienia są eksperci ze Stanford University, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies.

Serdecznie gratulujemy!

członkowie koła PIN
W lutym br. nasze Koło Naukowe PIN odbyło wyjazd do Zakopanego w celu realizacji projektu naukowego Wpływ zmian wysokościowych na fizjologię człowieka. Fotoreportaż z tego wyjazdu.

NCN


Dr Krzysztof K. Dudek
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN) o nazwie MINIATURA4. Konkurs ten pozwala na finansowanie  pojedynczego zadania badawczego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
Projekt dr Dudka dotyczy wyjazdu badawczego do jednego z czołowych ośrodków CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) o nazwie FEMTO-ST. Ośrodek ten jest uważany za jedną z wiodących jednostek badawczych w dziedzinie fizyki materiałowej. Tytuł projektu przeznaczonego do realizacji w trakcie wyjazdu jest następujący "Programowalne hierarchiczne mechaniczne metamateriały" i jest on ściśle związany z tematyką badawczą dr Dudka.

list nominacyjny
Działające od 2019 roku w ramach ministerialnego programu "Regionalnej Inicjatywy Doskonałości" Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych, które jest wspólnym projektem realizowanym przez Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Mechaniczny, otrzymało nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2020. W Monitorze Biznesu, dodatku w Rzeczpospolitej, ukazał się artykuł promujący inicjatywę powstania tego laboratorium. Można go również przeczytać na stronie internetowej Monitora Biznesu pod adresem https://monitorrynkowy.pl/nowy-rozdzial-inzynierii/

Z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) nasz pracownik dr hab. Cao Long Van, prof. UZ, który działa w w tej organizacji od prawie dwudziestu lat, został uhonorowany medalem przyznawanym za całokształt działalności. Aktywna działalność profesora Cao Long Van w PTF rozpoczęła się wraz z objęciem przez jego przyjaciela z Polskiej Akademii Nauk, prof. dra hab. Macieja Kolwasa, funkcji prezesa PTF (2001-2005), a następnie roli Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (2009-2012). Profesor Cao Long Van regularnie brał udział w działaniach PTF w Polsce, a także na arenie międzynarodowej w dziedzinie popularyzacji fizyki i edukacji młodzieży szkolnej. W referacie otwarcia Międzynarodowej Konferencji z Zimnych Atomów i Spektroskopii Laserowej w Vinh w Wietnamie (22-24 października 2009 roku), jako ówczesny Prezydent Europejskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Maciej Kolwas podkreślał (CMST Special Issue 2 (2010)):

„Teraz Cao Long Van jest profesorem polskim, polskim naukowcem i prodziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz obowiązków akademickich i naukowych, potrafi znaleźć czas, aby pomagać mi w szeregu działań Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, w szczególności tych związanych z edukacją i zawodami turniejowymi. Profesor Cao Long Van kształci teraz polskich fizyków, ale również mocno popiera współpracę między fizykami polskimi i wietnamskimi.”

Czytaj więcej...