A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

Z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) nasz pracownik dr hab. Cao Long Van, prof. UZ, który działa w w tej organizacji od prawie dwudziestu lat, został uhonorowany medalem przyznawanym za całokształt działalności. Aktywna działalność profesora Cao Long Van w PTF rozpoczęła się wraz z objęciem przez jego przyjaciela z Polskiej Akademii Nauk, prof. dra hab. Macieja Kolwasa, funkcji prezesa PTF (2001-2005), a następnie roli Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (2009-2012). Profesor Cao Long Van regularnie brał udział w działaniach PTF w Polsce, a także na arenie międzynarodowej w dziedzinie popularyzacji fizyki i edukacji młodzieży szkolnej. W referacie otwarcia Międzynarodowej Konferencji z Zimnych Atomów i Spektroskopii Laserowej w Vinh w Wietnamie (22-24 października 2009 roku), jako ówczesny Prezydent Europejskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Maciej Kolwas podkreślał (CMST Special Issue 2 (2010)):

„Teraz Cao Long Van jest profesorem polskim, polskim naukowcem i prodziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz obowiązków akademickich i naukowych, potrafi znaleźć czas, aby pomagać mi w szeregu działań Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, w szczególności tych związanych z edukacją i zawodami turniejowymi. Profesor Cao Long Van kształci teraz polskich fizyków, ale również mocno popiera współpracę między fizykami polskimi i wietnamskimi.”

Należy podkreślić, że profesor Cao Long Van był przez wiele lat (od 2004 do 2015) jurorem Turnieju Młodych Fizyków na różnych szczeblach, głównie finałowych w Polsce., a także pełnił rolę jurora w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Bratysławie (5-12 lipca 2006). W liście napisanym przez dra Andrzeja Nadolnego, Sekretarza Generalnego TMF adresowanym do prof. Cao Long Van z dnia 06 kwietnia 2010 roku, podkreślano:
„Pana doświadczenie, zdobyte podczas wielokrotnego uczestniczenia w jury zawodów turniejowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, było szczególnie cenne.”
Profesor Cao Long Van był jurorem Turnieju Młodych Fizyków w Pszczynie 2009 roku, a także wygłaszał szereg wykładów popularyzujących fizykę w szkołach i klubach młodzieżowych Polski m.in. w Klubie Kwark w Pałacu Młodzieży w Katowicach 6 listopada 2008 (wykład „Rola światła w rozwoju fizyki”) i w szkołach na terenie Zielonej Góry. Był jednym z moderatorów na jednym z paneli dyskusyjnych na Szczycie Fizyków Europejsko-Azjatyckich we Wrocławiu w roku 2011 (ASEPS), podczas którego wygłaszał referat pt. „Edukacja przez Badanie”.

 Prof. Van Cao Long moderował i wygłaszał wykłady w tzw. Akademią 106 stworzonej przez prof. dra hab. Andrzeja Drzewińskiego na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ jako forum do popularyzowania wiedzy. Wygłaszał również odczyty dla szkół w Zielonej Górze czy Żarach i innych m.in. z prof. drem hab. Wiesławem Leońskim.
Począwszy od 2013 roku profesor Cao Long Van podjął się trudnego zadania odbudowy działalności Oddziału Zielonogórskiego PTF jako prezes Oddziału. Sytuacja była trudna, ponieważ duża część członków PTF (nauczyciele) odeszła tworząc własną organizację Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki (SNaFi). Prowadzono wykłady w ramach Akademii 106 oraz w szkołach zielonogórskich, a profesor Cao Long Van wygłaszał wykłady popularnonaukowe, a także - razem z Instytutem Fizyki UZ - organizował konkursy fizyczne dla uczniów. Podczas dwóch kadencji od 2013 do 2016 ofiarnie pomagała mu dr Lidia Najder-Kozdrowska jako sekretarz korespondencyjny i Skarbnik Oddziału, która - również należy do podkreślić - otrzymała medal z okazji 100-lecia PTF. W tym okresie Oddział PTF w Zielonej Górze współpracował z Stowarzyszeniem SnaFi, a w szczególności Dr Lidia Najder-Kozdrowska uczestniczyła w organizacji i przeprowadzaniu konkursów tematycznych z fizyki dla uczniów, podczas których prowadziła również dodatkowe zajęcia na pracowni fizycznej dla młodych adeptów fizyki. Działalność dr L. Najder-Kozdrowskiej to także wykłady i warsztaty przeprowadzane w zielonogórskich szkołach na zaproszenie nauczycieli.
Niestety, działania i zabiegi prowadzone przez Zarząd Oddziału nie uratowały go. Dlatego w roku 2017, na spotkaniu członków Oddziału zdecydowano zakończyć działalność Oddziału Zielonogórskiego PTF z powodu małej liczby członków PTF.

Akademia 106 na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ

Akademia 106 na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ

Na Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Bratysławie (Słowacja) 2006 z prof. Maciejem Kolwasem nad Dunajem
Na Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Bratysławie (Słowacja) 2006
z prof. Maciejem Kolwasem nad Dunajem

 Na Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Bratysławie (Słowacja) 2006 jako juror
Na Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków w Bratysławie (Słowacja) 2006
jako juror

 

Na finałach Turnieju Młodych Fizyków w Warszawie w roku 2005
Na finałach Turnieju Młodych Fizyków w Warszawie w roku 2005 

Na finałach Turnieju Młodych Fizyków w Warszawie w roku 2006
Na finałach Turnieju Młodych Fizyków w Warszawie w roku 2006

 

Na Szczycie Fizyków Azjatycko-Europejskich we Wrocławiu 2011: prowadzący panel dyskusyjny
Na Szczycie Fizyków Azjatycko-Europejskich we Wrocławiu 2011:
prowadzący panel dyskusyjny
Na Szczycie Fizyków Azjatycko-Europejskich we Wrocławiu 2011: prowadząc wykład „Education through Research”
Na Szczycie Fizyków Azjatycko-Europejskich we Wrocławiu 2011:
prowadzący panel wykład „Education through Research” 
Z prof. drem hab. Maciejem Kolwasem, ówcesnym prezydentem EPS naTurnieju Młodych Fizyków w Pszczynie 2009.
Z prof. drem hab. Maciejem Kolwasem, ówcesnym prezydentem EPS naTurnieju Młodych Fizyków w Pszczynie 2009.