A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

wcpp17
W dniach 16-19.10.2017 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra -Lviv
(http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp17/)

medalZ przyjemnością informujemy, że podczas Europejskiego Kongresu Zaawansowanych Materiałów, który odbył się w Sztokholmie w dniach 23-25 sierpnia 2016, nasz pracownik dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ za wybitne dokonania naukowe oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii został wyróżniony przez International Association of Advanced Materials medalem „IAAM-2016” oraz „IAAM Membership card" (do 2021 roku).medal1

 
 
 
 

Dnia 14 kwietnia 2016 r. ponad 100 uczniów Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła z Dąbrówki Wielkopolskiej wzięło udział w pokazach doświadczeń fizycznych „W świecie fizyki”. Podczas wizyty na UZ uczniowie klas od pierwszej do szóstej mogli zapoznać się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi. Młodzi „naukowcy” obserwując doświadczenia, a część z nich wykonując pod opieką pracowników Instytutu Fizyki, dowiedzieli się m. in. czym jest ciśnienie i jaki może mieć ono wpływ na różne ciała, co to jest napięcie powierzchniowe, czy pojemność cieplna jest istotną cechą materiałów. Zainteresowanie uczniów fizyką oraz chęć uczestniczenia w doświadczeniach przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. W podziękowaniu za możliwość uczestniczenia w pokazach uczeń z dąbrowickiego zespołu folklorystycznego zagrał weselną przyśpiewkę na tradycyjnym instrumencie – koźle.

wsf1.jpg wsf2.jpg wsf3.jpg wsf4.jpg wsf5.jpg wsf6.jpg wsf7.jpg wsf8.jpg

 
 

lubinski1Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii został powołany w skład Komitetu Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmującego się przydziałem czasu obserwacyjnego satelity INTEGRAL w latach 2016-2017. 

Praca w tym komitecie polega na ocenie wniosków obserwacyjnych pod względem ich wartości naukowej, możliwości wykonania zaplanowanych zadań i właściwego wykorzystania detektorów satelity. Pierwsze posiedzenie komitetu odbędzie się w połowie maja br. w Europejskim Centrum Astronomii Satelitarnej (ESAC) położonym w pobliżu Madrytu.

Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ jest twórcą programu nauczania dla interdyscyplinarnego kierunku inżynieria kosmiczna na UZ. Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 ten kierunek będzie prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Więcej informacji o tym kierunku na: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/inzynieria-kosmiczna/ .

Serdecznie gratulujemy nowych obowiązków.

 
 

Studenci trzeciego roku fizyki medycznej w ramach zajęć "Podstawy ratownictwa medycznego" mieli możliwość wziąć udział w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Bardzo dziękujemy Panu Arturowi Myszkowskiemu - ratownikowi medycznemu, za udostępnienie sprzętu i pomoc w zajęciach.

IMG_2021.JPG IMG_2022.JPG IMG_2023.JPG IMG_2024.JPG IMG_2026.JPG IMG_2027.JPG IMG_2028.JPG IMG_2029.JPG

plusy small 1W roku akademickim 2016/2017, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego otwiera kierunek studiów - fizykę medyczną, na którym będzie można nauczyć się wykonywania zawodu fizyka medycznego. (http://fizykamedyczna.org/)

Fizyk medyczny to zawód medyczny, który polega na obsłudze sprzętu medycznego, planowaniu terapii i nadzorowaniu różnych procedur związanych z obrazowaniem medycznym. Osoba wykonująca ten zawód musi łączyć w sobie wiedzę techniczną i naukową z dużą wrażliwością i umiejętnością pracy w zespole oraz pracy z pacjentem.

Wraz ze postępującą technologizacją medycyny, fizycy medyczni stają sie coraz bardziej poszukiwanymi specjalistami. Zgodnie z raportami AAPM (American Association of Medical Physicists) z lat 2012-2014, zapotrzebowanie na fizyków medycznych znacznie przekracza możliwości kształcenia nowej kadry w tej dziedzinie. (https://www.aapm.org/pubs/surveys.asp).