A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 21 marca 2016 roku Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
Tym samym na Wydziale Fizyki i Astronomii są pełne podwójne uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinie astronomii i dyscyplinie fizyka.

ptfmW piątek, 11 marca br., na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie założycielskie zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM).
(https://www.youtube.com/watch?v=IOAiMglS5VE)

rozmejZ zielonogórskim środowiskiem naukowym prof. dr. hab. Piotr Rozmej jest związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych  na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. na UMCS w Lublinie otrzymał habilitację, a w 1997 r.  uzyskał tytuł profesora, tamże.

Zainteresowania naukowe prof. Piotra Rozmeja to: struktura jądra atomowego, reakcje jądrowe, optyka kwantowa, teoria chaosu deterministycznego, nieliniowe równania falowe. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym ponad czterdziestu artykułów w czasopismach z (tak zwanej) listy filadelfijskiej.

Od lat prof. P. Rozmej jest zaangażowany w międzynarodową współpracę naukową. Wiele lat spędził w znanych ośrodkach naukowych w charakterze pracownika kontraktowego, profesora wizytującego  lub stypendysty seniora. Pracował między innymi w: Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (1 rok), Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt (łącznie ponad 5 lat), Institute des Sciences Nucleaires w Grenoble (2 lata). Współpraca z GSI w Darmstadt trwała  25 lat, z ISN w Grenoble współpracował przez 15 lat. Kilka krótszych parotygodniowych pobytów spędził w  Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze, Lawrence Berkeley Laboratory w Berkeley, w International Centre for Theoretical Physics w Trieście, gdzie miał okazję spotkać kilku laureatów nagrody Nobla z fizyki.

Prof. P. Rozmej był zapraszany do prowadzenia  seminariów i wygłoszenia wykładów przez  różne uniwersytety i instytuty naukowe w Niemczech, Francji, Włoszech, Danii, Belgii, USA i Kanadzie. Podczas międzynarodowych konferencji wielokrotnie przedstawiał wyniki swoich badań.

W Instytucie Fizyki UMCS był wieloletnim kierownikiem Zakładu Matematycznych Metod Fizyki,kierownikiem studium doktoranckiego oraz zastępcą dyrektora instytutu. Zaraz po utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Ścisłych. Po powołaniu Wydziału Fizyki i Astronomii przez kilka kadencji był dyrektorem Instytutu Fizyki oraz w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału. Od wielu lat kieruje Zakładem Metod Matematycznych Fizyki.

Prof. P. Rozmej wypromował czworo doktorów, w tym dwóch na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ. Jako recenzent brał udział w wielu przewodach doktorskich i kilku habilitacyjnych. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkanaście nagród rektorskich. Był kierownikiem trzech grantów Komitetu Badań Naukowych.

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
 

50lecie

wcpp15

W dniach 19-22.10.2015 w Zielonej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra-Lviv
(http://www.if.uz.zgora.pl/~wcpp/wcpp15/)

dr hab Wieslaw LeonskiMiło nam poinformować, że 11 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych dr. hab. Wiesławowi Leońskiemu z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prof. dr hab. Wiesław Leoński jest specjalistą w dziedzinie optyki kwantowej i optyki nieliniowej, informatyki kwantowej, kwantowego chaosu. Zajmuje się również analizą danych biomedycznych. W Instytucie Fizyki UZ pracuje od 1 października 2009 r. Utworzył tu Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej, którego jest kierownikiem. Jest autorem ponad 100 publikacji w znanych czasopismach naukowych, w tym w tak prestiżowych jak Physical Review A, Optics Express, Progress in Optics. 

Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie w Oksfordzie, Imperial College of Science and Technology w Londynie, w Międzynarodowym Centrum Fizyki Teoretycznej w Trieście. Jest organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych. 

W chwilach wolnych prof. W. Leoński zajmuje się obserwacjami astronomicznymi i fotografią.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji.