A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2013

 

Tytuł: Simulating quantum many-body systems in optical lattices
Prelegent: Dr Tomasz Sowiński
Afiliacja: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Data seminarium: Tue, 17/12/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metoda pola średniego
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek. prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 10/12/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kwantowa informacja: od kubitu do związanego splątania
Prelegent: Prof. dr hab. inż. Ryszard Horodecki
Afiliacja: Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański
Data seminarium: Tue, 26/11/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Redshift drift and other tests of inhomogeneous pressure cosmology
Prelegent: Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
Data seminarium: Tue, 29/10/2013 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Filtry entropowe
Prelegent: dr hab. Wojciech Kempinski, prof. IFM PAN
Afiliacja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań, Laboratorium w Odolanowie
Data seminarium: Tue, 22/10/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kontrola transportu elektronowego w teksturach nanocząstek węglowych przy pomocy zaadsorbowanych molekuł
Prelegent: dr Mateusz Kempiński
Afiliacja: Zakład Fizyki Dielektryków Wydziału Fizyki oraz Centrum NanoBioMedyczne UAM, Poznań
Data seminarium: Tue, 22/10/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Zastosowanie auksetyków w medycynie
Prelegent: Krzysztof Dudek, lic. Wiktor Wolak
Afiliacja: studenci Instytutu Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 15/10/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Antymateria w kosmosie i na Ziemi
Prelegent: Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 08/10/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Tunneling times and Bremsstrahlung in alpha decay
Prelegent: Prof. Neelima Kelkar
Afiliacja: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Fisica, Bogota, Colombia
Data seminarium: Tue, 02/07/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Bell States Generation In The Nonlinear Kerr Medium Kicked By Ultrashort Pulses
Prelegent: Mgr Thi Dung Nguyen
Afiliacja: doktorantka WFiA UZ
Data seminarium: Tue, 18/06/2013 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Cellular Automata Simulations For The System Of Two Level Atoms Placed In Two-Dimensional Cavity
Prelegent: Mgr Thanh Vinh Nguyen
Afiliacja: doktorant WFiA UZ
Data seminarium: Tue, 18/06/2013 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Fotoindukowane zjawiska w fazie skondensowanej
Prelegent: Prof. dr hab. Iwan Kityk
Afiliacja: Politechnika Częstochowska
Data seminarium: Tue, 11/06/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: The Mystery of the Chameleon Pulsar
Prelegent: Dr Dipanjan Mitra
Afiliacja: National Centre for Radio Astrophysics, Tata Institute of Fundamental Research, Pune University, India
Data seminarium: Tue, 28/05/2013 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Wielokwantowe efekty w NMR magnetyków
Prelegent: Prof. dr hab. Mykola Serheiev
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
Data seminarium: Tue, 21/05/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Przemiana półprzewodnika w metal indukowana przejściem fazowym typu porządek-nieporządek
Prelegent: Prof. dr hab. Romuald Lemański
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Data seminarium: Tue, 07/05/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Pulsed squeezed-light generation in a waveguide with second-subharmonic generation and periodic corrugation
Prelegent: Doc. RNDr. Dr Jan Perina Jr.
Afiliacja: Joint Laboratory of Palacky University and Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic
Data seminarium: Tue, 09/04/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nowa teoria krzywizny
Prelegent: Prof. dr hab. Jerzy Kijowski
Afiliacja: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
Data seminarium: Tue, 26/03/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Właściwości termiczne splątanych polimerów: podejście analityczne i numeryczne
Prelegent: Dr hab. Franco Ferrari, prof. US
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
Data seminarium: Tue, 05/03/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nanocząstki magnetyczne w strukturach porowatych
Prelegent: Mgr Bartłomiej Zapotoczny
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii , Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 19/02/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Chromatic numbers of partitions and Schrödinger operators with ? and ?' - interactions supported on hypersurfaces
Prelegent: Dr Vladimir Lotoreichik
Afiliacja: Institut für Numerische Mathematik, Technische Univeristät Graz
Data seminarium: Tue, 22/01/2013 - 11:15
Seminarium Instytutowe