A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2016

 

Tytuł: Mysteries of the galactic annihilation line
Prelegent: Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 20/12/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Badania korelacji pomiędzy składem, strukturą a oczekiwanymi własnościami materiałów
Prelegent: Dr Michał Piasecki
Afiliacja: Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
Data seminarium: Tue, 13/12/2016 - 11:00
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek mieszanych tlenków metali otrzymanych w warunkach hydro i niehydrolitycznych do zastosowań bilogicznych
Prelegent: Dr hab. Robert Pązik
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Wrocław
Data seminarium: Tue, 06/12/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: The effects of parametrical singular optics
Prelegent: Prof. dr hab. Rostyslav Vlokh
Afiliacja: Vlokh Institute of Physical Optics, Lviv, Ukraina
Data seminarium: Tue, 29/11/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Krajobraz współczesnej kosmologii
Prelegent: Prof. dr hab. Marek Szydłowski
Afiliacja: Obserwatorium Astronomiczne, Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, UJ
Data seminarium: Tue, 29/11/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Korelacje kwantowe w układzie trzech kubitów
Prelegent: Dr Joanna Kalaga
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 22/11/2016 - 11:00
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Przykłady praktycznego zastosowania modelowania epidemiologicznego oraz analizy sieci złożonych w Polsce
Prelegent: Mgr Andrzej Jarynowski
Afiliacja: doktorant Instytutu Fizyki UJ, specjalista epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Data seminarium: Tue, 15/11/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Zastosowanie wielomianów Darboux do badania całkowalności
Prelegent: Dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 08/11/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Model filtra magnetycznego - teoria i eksperyment
Prelegent: Mgr Maciej Marć
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 25/10/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Controlling charge on silica surface contacting water solution
Prelegent: Dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 18/10/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Prawdziwe kwantowe oblicze "wykładniczego" prawa rozkładu
Prelegent: Dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 11/10/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Analogues in Science "Komary, plasmas and cosmology"
Prelegent: Prof. George Rowlands
Afiliacja: Department of Physics, University of Warwick
Data seminarium: Tue, 27/09/2016 - 10:00
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Własności spektroskopowe kryształu LaAlO3 domieszkowanego jonami Tm3+
Prelegent: Mgr Dagmara Sztolberg
Afiliacja: doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 28/06/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe

Tytuł: Wybrane zastosowania modyfikowanych powierzchniowo nanorurek tytanianowych otrzymanych alkaliczną metodą hydrotermalną
Prelegent: Mgr Marcin Marć
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 28/06/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Własności różniczkowo rotujących gwiazd neutronowych
Prelegent: Mgr Anna Studzińska
Afiliacja: doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 14/06/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Złożoność w rytmie serca
Prelegent: Dr Sebastian Żurek
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 14/06/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Fusion barrier distributions - studies at HIL UW
Prelegent: Dr Agnieszka Trzcińska
Afiliacja: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
Data seminarium: Tue, 07/06/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Geometria układu kwantowego a jego własności spektralne
Prelegent: Dr Sylwia Kondej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 07/06/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Mixed light states dynamics on graphs (Dynamika stanów mieszanych światła na grafach)
Prelegent: Mgr Dibwe Pierrot Musumbu
Afiliacja: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
Data seminarium: Tue, 31/05/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Własności elektronowe i optyczne fosforanów, perowskitów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych
Prelegent: Dr Bartosz Brzostowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 31/05/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Materiały tlenkowe domieszkowane Ce3+ dla zastosowań na białe fosfory i scyntylatory
Prelegent: Prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Afiliacja: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Data seminarium: Tue, 24/05/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Ciemna materia - prawda czy mit?
Prelegent: Prof. dr hab. Jacek Krełowski
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data seminarium: Tue, 17/05/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Osobliwości, struktury i właściwości spektroskopowych centrów luminescencji ziem rzadkich w szkłach boranowych
Prelegent: Mgr Ihor Kindrat
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 26/04/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Gauge dependent physics
Prelegent: Dr hab. Tomasz Polak
Afiliacja: Wydział Fizyki UAM, Poznań
Data seminarium: Tue, 19/04/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Polychronakos fractional statistics with unconventional modifications
Prelegent: Doc. Andrij Rovenchak
Afiliacja: Narodowy Uniwersytet Lwowski in. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
Data seminarium: Tue, 12/04/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Czas w mechanice kwantowej
Prelegent: Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Afiliacja: Instytut Fizyki UMCS, Zakład Fizyki Matematycznej, Lublin
Data seminarium: Tue, 22/03/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Analiza symetrii hamiltonianów jądrowych w układzie wewnętrznym
Prelegent: Mgr Aleksandra Pędrak
Afiliacja: Instytut Fizyki UMCS, Zakład Fizyki Matematycznej, Lublin
Data seminarium: Tue, 22/03/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: AdS/CFT correspondence andquantization of particle/string dynamics
Prelegent: Prof. George Jorjadze
Afiliacja: Free University Tbilisi
Data seminarium: Tue, 08/03/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Magnetite grains applied to environmental remediation
Prelegent: Mgr Dinh Quang Ho
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 23/02/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Metoda analizy fluktuacji z odjętym trendem ujawnia asymetryczne cechy szeregu odstępów RR
Prelegent: Mgr Dawid Mieszkowski
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 23/02/2016 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Environmental remediation - are nanomaterials on the course
Prelegent: Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
Afiliacja: Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data seminarium: Tue, 02/02/2016 - 11:15
Seminarium Instytutowe