A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2019

Tytuł: Analiza stanu fizycznego mostka wodorowego umieszczonego w metalicznych nanozłączach
Prelegent: Dr inż. Konrad Gruszka
Afiliacja: Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
Data seminarium: Tue, 17/12/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nanodruty metaliczne - od wzmocnienia plazmonowego do propagacji energii
Prelegent: Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data seminarium: Tue, 17/12/2019 - 10:00
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Deformations of 2d CFT
Prelegent: Prof. George Jorjadze
Afiliacja: Free University of Tbilisi
Data seminarium: Tue, 10/12/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Fazy niskotemperaturowe w dupasmowym modelu Hubbarda, realizowane w ultrazimnych czteroskładnikowych mieszaninach fermionowych na sieciach optycznych
Prelegent: Dr Agnieszka Cichy
Afiliacja: Wydział Fizyki UAM, Poznań
Data seminarium: Tue, 19/11/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Dynamika dipola w stacjonarnym polu elektromagnetycznym
Prelegent: Dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 22/10/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: O stanach nietrwałych i nie tylko
Prelegent: Dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Mon, 02/09/2019 - 13:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Badanie struktury elektronowej wybranych związków międzymetalicznych w kontekście topologicznej teorii pasmowej
Prelegent: Mgr inż. Piotr Ruszała
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Data seminarium: Tue, 11/06/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Krytyczne spojrzenie na zasady nieoznaczoności czas-energia
Prelegent: Dr hab. Krzysztof Urbanowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 04/06/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nuclear fusion to fill the energy gap: what, why and how
Prelegent: Dr Axel Jardin
Afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
Data seminarium: Tue, 28/05/2019 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Influence of self-steepening and higher dispersion effects on the propagation characteristic of solutions in optical fibers
Prelegent: Dr Bui Dinh Thuan
Afiliacja: Vinh Univesity, Wietnam
Data seminarium: Tue, 21/05/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Supersymmetry and entangled states in quantum mechanics
Prelegent: Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: Ivan Franko National University of Lviv
Data seminarium: Tue, 14/05/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Optymalizacja stanów energetycznych w pewnych modelach kwantowych
Prelegent: Dr hab. Sylwia Kondej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 07/05/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Struktura, własności elektronowe i optyczne kryształów chalkogenków/halogenków metali
Prelegent: Dr Michał Piasecki
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwesytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Data seminarium: Tue, 16/04/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Badanie zachowań chaotycznych plazmy wytwarzanej przez silnik Halla
Prelegent: Mgr Agnieszka Szelecka
Afiliacja: doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 09/04/2019 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Własności splątanych symetrycznych stanów dwu-kuditowych
Prelegent: Mgr mateusz Nowotarski
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 02/04/2019 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Mechanika pękania kości. Modelowanie uszkodzeń i pęknięć kości
Prelegent: Mgr inż. Kornelia Zaborowska
Afiliacja: doktorantka Instytutu Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 05/03/2019 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w związkach wodorowanych
Prelegent: Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. PCz
Afiliacja: Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej
Data seminarium: Tue, 26/02/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Wzbronienia w rozpadach alfa najcięższych K-izomerów
Prelegent: Dr Piotr Jachimowicz
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 08/01/2019 - 11:15
Seminarium Instytutowe