A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2006

 

Tytuł: Kategoryzacja jednostek naukowych 2006
Prelegent: Dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 12/12/2006 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Świat obiektów paramagnetycznych w kryształach; rezonans magnetyczny spinowy
Prelegent: Dr hab. Paweł B. Sczaniecki, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 05/12/2006 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Profil implantacji pozytonów w materii
Prelegent: Dr hab inż. Jerzy Dryzek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 28/11/2006 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Sensory elektroaktywne z wskaźnikiem potencjometrycznym
Prelegent: Dr hab. Alfons Planner, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 21/11/2006 - 11:15
Seminarium Instytutowe