A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2007

 

Tytuł: Termodynamika rozszerzona - podstawy i niektóre zastosowania
Prelegent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański
Afiliacja: Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 18/12/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nowy rodzaj nanoskopowych centrów pinningu w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
Prelegent: doc. dr hab. Krzysztof Rogacki
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Data seminarium: Tue, 11/12/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Badanie adsorpcji Pb, Ag, Au na powierzchni Mo(110) oraz PcCu i Fe na powierzchni Al2O3/Ni3Al(111): STM/STS
Prelegent: dr Aleksander Krupski
Afiliacja: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski.
Data seminarium: Tue, 04/12/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Spektroskopia EPR i optyczna w szkłach systemu CaO-Ga2O3-GeO2, domieszkowanych manganem
Prelegent: dr hab. Bohdan Padlyak
Afiliacja: Instytut Optyki Fizycznej (Lwów, Ukraina)
Data seminarium: Tue, 27/11/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Prime numbers and the distribution of gardens in urban area
Prelegent: prof. Petr Šeba
Afiliacja: Uniwersytet w Hradec Kralove (Czechy
Data seminarium: Tue, 20/11/2007 (All day)
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Program do automatycznej identyfikacji linii na mapkach, uzyskanych metodą "analizy kształtu impulsu"
Prelegent: dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 06/11/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Moje 40 lat z fizyką
Prelegent: Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 30/10/2007 (All day)
Seminarium Instytutowe


Tytuł: J-PARC - nowe centrum akceleratorowe w Japonii
Prelegent: Dr hab. inż. Jerzy Dryzek, prof UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 23/10/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Model rezonansu ferromagnetycznego przy uzyciu procesów stochastycznych
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 09/10/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Multifragmentacja jąder atomowych
Prelegent: dr Janusz Brzychczyk
Afiliacja: Instytut Fizyki UJ
Data seminarium: Tue, 18/09/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kompleksy paramagnetyczne kationu wanadylowego VO(2+) oraz kationu miedzi Cu(2+) w kryształach
Prelegent: Prof. dr hab. Andrzej B. Więckowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 12/06/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Struktura elektronowa a własności fizyczne układów 5f elektronowych. Przykłady obliczeń struktury pasmowej w konfrontacji z fotoemisją rentgenowską.
Prelegent: dr Małgorzata Samsel-Czekała
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Data seminarium: Tue, 29/05/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Transformacja podobieństwa. Kontrczłony, cząstki efektywne, asymptotyczna swoboda i cykle graniczne.
Prelegent: dr Tomasz Masłowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 15/05/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Czas w układach kwantowych jako zmienna dynamiczna
Prelegent: mgr Mariusz Dębicki
Afiliacja: UMCS w Lublinie
Data seminarium: Tue, 08/05/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metoda fali ciągłej i metoda impulsowa w elektronowym rezonansie paramagnetycznym EPR. Badanie węgla
Prelegent: Dr Lidia Najder-Kozdrowska
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 24/04/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Algorytmy genetyczne w analizie widm EPR: współbieżna implementacja wielobokową funkcją celu
Prelegent: mgr Sebastian Żurek
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 17/04/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Struktura i dynamika centrów paramagnetycznych w glinach i ceramice
Prelegent: mgr Bernadeta Dobosz
Afiliacja: Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki UAM.
Data seminarium: Tue, 03/04/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kwantowe przejścia fazowe w układach oddziałujących bozonów
Prelegent: dr Tomasz Polak
Afiliacja: Instituto Nazionale per la Fisica della Materia, Neapol
Data seminarium: Tue, 27/03/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Liczniki scyntylacyjne w eksperymentach fizyki jądrowej
Prelegent: dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 20/03/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kondensacja Bosego-Einsteina w rozrzedzonych gazach atomowych
Prelegent: mgr Paweł Ziń
Afiliacja: Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
Data seminarium: Tue, 13/03/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Spektroskopia wysokociśnieniowa domieszek ziem rzadkich i metali przejściowych w dielektrykach
Prelegent: prof. dr hab. Marek Grinberg
Afiliacja: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański
Data seminarium: Tue, 06/03/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Rozplątanie kinetycznej i grawitacyjnej dylatacji czasu
Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Radosz
Afiliacja: Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
Data seminarium: Tue, 27/02/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metody operatorów DtN i NtD dla stanów związanych równań Schrödingera i Diraca
Prelegent: mgr Sebastian Bielski
Afiliacja: Politechnika Gdańska
Data seminarium: Tue, 20/02/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Polowanie na wysokowymiarowe solitony
Prelegent: Dr hab. Van Cao Long
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 23/01/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Badanie dynamiki atomów i molekuł w pobliżu powierzchni nanostruktur węglowych - symulacje komputerowe
Prelegent: Dr Marcin Kośmider
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 16/01/2007 - 11:15
Seminarium Instytutowe