A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2008

 

Tytuł: Własności magnetyczne związków heterobimetalicznych z mostkami tiocyjanowymi
Prelegent: Mgr inż. Artur Barasiński
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 16/12/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Modele gruboziarniste dla niejednorodnych układów polimerowych: teoria równowagowa i symulacje
Prelegent: Dr hab. Michał Banaszak
Afiliacja: Zakład Fizyki Kwantowej UAM
Data seminarium: Tue, 09/12/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Quantum computing simulator czyli symboliczno-numeryczny symulator obliczeń kwantowych
Prelegent: Mgr inż. Marek Sawerwain
Afiliacja: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 02/12/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Egzotyczne deformacje jąder atomowych
Prelegent: Mgr Piotr Jachimowicz
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 25/11/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość w zimnych atomach rubidu w pułapce magnetyczno-optycznej
Prelegent: Dr Krzysztof Kowalski
Afiliacja: Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Data seminarium: Tue, 18/11/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: KWANTOWY TRANSPORT W GRAFENIE
Prelegent: dr hab. Jakub Tworzydło
Afiliacja: Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
Data seminarium: Tue, 04/11/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Obserwacja i wyniki analizy rekordowego błysku gamma GRB080319B
Prelegent: Prof. dr hab. Lech Mankiewicz
Afiliacja: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
Data seminarium: Tue, 28/10/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metody symboliczne w równaniach różniczkowych zwyczajnych z opóźnieniem
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 21/10/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Hipoteza Riemanna w oczach fizyka
Prelegent: dr hab. Marek Wolf
Afiliacja: Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
Data seminarium: Thu, 16/10/2008 - 16:50
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Technika propagacji ultrakrótkich impulsów i wrażenia z konferencji we Lwowie
Prelegent: Dr hab Van Cao Long
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 07/10/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: The long tail of quantum decay
Prelegent: prof. Marek Nowakowski
Afiliacja: Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbia.
Data seminarium: Mon, 28/07/2008 - 13:00
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Quantum time concepts
Prelegent: Prof. Neelima Govind Kelkar
Afiliacja: Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbia.
Data seminarium: Tue, 08/07/2008 - 13:35
Seminarium Instytutowe


Tytuł: O stanach związanych indukowanych przez wygięcie potencjału
Prelegent: dr Sylwia Kondej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 10/06/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metoda standaryzacji odpowiedzi świetlnej detektorów scyntylacyjnych
Prelegent: dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 03/06/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metoda kwantowych rotatorów w układach silnie skorelowanych bozonów i fermionów
Prelegent: Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Data seminarium: Tue, 27/05/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Modele matematyczne wzrostu komórek roślinnych
Prelegent: Mgr Sylwia Lewicka
Afiliacja: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Data seminarium: Tue, 20/05/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nowoczesne metody statystycznej i graficznej analizy danych w badaniach biomedycznych
Prelegent: Dr Jarosław Piskorski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 13/05/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Czy człowiek mógłby chodzić po suficie?
Prelegent: Prof. dr hab. Piotr Rozmej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 06/05/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Badanie polaryzowalności multipolowych SF_6 i CH_4 metodą kolizyjnie indukowanego światła rozproszonego
Prelegent: Dr Kamila Nowicka
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 08/04/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Proces Leviego i materiały magnetyczne
Prelegent: Dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 01/04/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Zmienność i złożoność w badaniach rytmu serca
Prelegent: Dr Jarosław Piskorski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 18/03/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Wyjaśnienie zjawiska dryfu subpulsarów w ramach częściowo ekranowanej przerwy polarnej w pulsarach: potwierdzenie w obserwacjach radiowych i rentgenowskich
Prelegent: Prof. dr hab. Janusz Gil
Afiliacja: Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 11/03/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Model częściowo ekranowanej przerwy polarnej w pulsarach: fizyka powierzchni gwiazd neutronowych
Prelegent: Prof. dr hab. George Melikidze
Afiliacja: Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 04/03/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Zastosowanie rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu w modelowaniu ruchu materii granulowanej
Prelegent: Dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. PCz
Afiliacja: Politechnika Częstochowska
Data seminarium: Tue, 26/02/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Aktywność piroelektryczna i piezoelektryczna kompozytów polimerowo-ceramicznych
Prelegent: Dr inż. Marian Olszowy
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 19/02/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metoda DMRG i jej zastosowania w fizyce statystycznej
Prelegent: Dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 22/01/2008 - 11:15
Seminarium Instytutowe