A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2009

 

Tytuł: Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) w badaniach struktury i oddziaływań w ciałach stałych
Prelegent: Dr Lidia Najder-Kozdrowska
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 15/12/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) materiałów węglowych przewodzących
Prelegent: Dr hab. Maria Augustyniak-Jabłkow
Afiliacja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
Data seminarium: Tue, 08/12/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nieholonomiczny problem Susłowa: całkowalność, meromorficzne i hipergeometryczne rozwiązania
Prelegent: Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Afiliacja: Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 01/12/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metody optymalizacji w tomografii komputerowej i w radiologii
Prelegent: Dr hab. Andrzej Cegielski, prof UZ
Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 17/11/2009 - 11:30
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Charakteryzacja nanostruktur za pomocą STM/S oraz manipulacje pojedynczymi atomami i cząsteczkami
Prelegent: Prof. dr hab. Ryszard Czajka
Afiliacja: Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej
Data seminarium: Tue, 10/11/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: The physics of superconductor MoSb7
Prelegent: Dr hab. Vinh Hung Tran
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Data seminarium: Tue, 27/10/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nanocząstka magnetyczna w przestrzeni porowatej
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 13/10/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Hamiltonian formalism for constrained systems using the Clairaut equation
Prelegent: Prof. Steven Duplij
Afiliacja: Theory Group, Nuclear Physics Labs Kharkov National University, Ukraine
Data seminarium: Tue, 06/10/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Thermally-driven nanocars and molecular rotors: what can we learn from molecular dynamics simulations
Prelegent: Prof. Anatoly B.Kolomeisky
Afiliacja: Rice University, Department of Chemistry, Houston
Data seminarium: Tue, 16/06/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Ciepło właściwe w polu magnetycznym związku Yb4As3
Prelegent: Dr Ryszard Matysiak
Afiliacja: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 09/06/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Wpływ stężenia ceramiki ferroelektrycznej w polimerze na dielektryczne i piroelektryczne własności nanokompozytów
Prelegent: Dr inż. Marian Olszowy
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 02/06/2009 - 14:00
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Adsorption of gold and silver nanoparticles on SiO2 surface
Prelegent: Dr Konstantin Tretiakov
Afiliacja: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
Data seminarium: Tue, 02/06/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Zmienność i złożoność szeregów czasowych RR
Prelegent: Mgr Sebastian Żurek
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 19/05/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Podwójna studnia potencjału
Prelegent: Dr Sylwia Kondej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 12/05/2009 - 14:00
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Kwantowy oscylator anharmoniczny i informatyka kwantowa
Prelegent: Dr hab. Wiesław Leoński
Afiliacja: Instytut Fizyki, UAM
Data seminarium: Tue, 12/05/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Przejścia fazowe w materii jądrowej z eksperymentalnego punktu widzenia
Prelegent: Dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 21/04/2009 - 14:00
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Uporządkowane struktury ładunkowe i magnetyczne w układach elektronów wędrownych
Prelegent: Doc. dr hab. Romuald Lemański
Afiliacja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Data seminarium: Tue, 21/04/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Interplay of complete wetting, critical adsorption, and capillary condensation
Prelegent: Mgr inż. Artur Barasiński
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 07/04/2009 - 14:00
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Seminarium dla zainteresowanych współpracą z Wietnamem
Prelegent: Prof. dr hab. Piotr Rozmej, Dr hab. Van Cao Long
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 07/04/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Fizyk przy stole elektrofizjologicznym
Prelegent: Dr Jarosław Piskorski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 31/03/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Dynamika nieliniowa neuronu Hodgkina-Huxleya
Prelegent: Dr Lech Borkowski
Afiliacja: Wydział Fizyki UAM
Data seminarium: Tue, 17/03/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Zjawisko zwilżania jako przejście fazowe
Prelegent: dr hab. Andrzej Drzewinski, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 10/03/2009 - 15:15
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Nasycenie mikrofalowe i wzbudzenia termiczne w macerałach węglowych
Prelegent: Mgr Grzegorz Słowik
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 10/03/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Quantum mechanics with deformed Heisenberg algebra
Prelegent: Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego
Data seminarium: Tue, 03/03/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Rezonans magnetyczny w układzie polimerów blokowych
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 24/02/2009 - 15:15
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Detekcja neutronów - materiały detekcyjne i metodologia badań
Prelegent: Dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 27/01/2009 - 15:15
Seminarium Zakładowe


Tytuł: Badanie relaksacji dipolowej klasterów molekularnych w ograniczonych geometriach metodami symulacji komputerowych
Prelegent: Dr Zbigniew Dendzik
Afiliacja: Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Data seminarium: Tue, 27/01/2009 (All day)
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Funkcje entropii Boltzmanna a klasyczna analiza funkcjonalna
Prelegent: Prof. Vladimir Odinets
Afiliacja: Alexander I. Hercen State Pedagogical University, Department of Applied Mathematics, Sankt-Petersburg
Data seminarium: Tue, 06/01/2009 - 11:15
Seminarium Instytutowe