A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2010

 

Tytuł: Procesy spontaniczne i wymuszone w kondensatach Bosego-Einsteina
Prelegent: Prof. dr hab. Marek Trippenbach
Afiliacja: Wydział Fizyki UW
Data seminarium: Tue, 14/12/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Charakterystyka wzrostu warstw Pb, Au, Ag i Sn na powierzchni Mo(110) z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii tunelowej
Prelegent: Dr Aleksander Krupski
Afiliacja: Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
Data seminarium: Tue, 07/12/2010 - 11:45
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Badanie wzrostu ultracienkich warstw Pb oraz In na powierzchni kryształu Ni(001) metodą AES/LEED/I(V) LEED
Prelegent: Mgr Katarzyna Miśków
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
Data seminarium: Tue, 07/12/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Magnetyczne nanomateriały węglowe
Prelegent: Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Afiliacja: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data seminarium: Tue, 30/11/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Synteza i własności ciężkich i superciężkich jąder atomowych
Prelegent: Mgr Piotr Jachimowicz
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 23/11/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Translokacja pełzających łańcuchów
Prelegent: Mgr Sebastian Żurek
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 16/11/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Mieszaniny bozonowo-fermionowe na sieciach optycznych
Prelegent: Dr Tomasz Polak
Afiliacja: Wydział Fizyki UAM
Data seminarium: Tue, 09/11/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Optical emission from isolated neutron stars
Prelegent: Dr Roberto Mignani
Afiliacja: Mullard Space Science Laboratory – University College London
Data seminarium: Tue, 19/10/2010 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Granulaty magnetyczne w zastosowaniach
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 12/10/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: X-ray Observations of Accreting White Dwarfs
Prelegent: Dr Vadim Burwitz
Afiliacja: Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik
Data seminarium: Tue, 05/10/2010 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Własności magnetyczne łańcuchowych związków metaloorganicznych o naprzemiennych osiach anizotropii
Prelegent: Mgr inż. Artur Barasiński
Afiliacja: doktorant Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 27/04/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Skaningowe mikroskopy elektronowe firmy FEI Company
Prelegent: mgr inż. Arkadiusz Piersa
Afiliacja: LABSOFT Warszawa (aparatura firmy FEI)
Data seminarium: Tue, 13/04/2010 - 11:45
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nowe tryby obrazowania w mikroskopii sił atomowych
Prelegent: specjalista aplikacyjny Samuel Lesko (referat w języku angielskim)
Afiliacja: Firma VECCO
Data seminarium: Tue, 13/04/2010 - 11:00
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Analysis of single pulses from radio pulsars
Prelegent: Mgr Sneha Honnappa
Afiliacja: Instytut Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 30/03/2010 - 13:30
Seminarium Instytutowe

Tytuł: Skaningowy mikroskop elektronowy - pokaz doświadczalny, mikroskopy SEM i TEM (aparatura firmy FEI - lidera w dziedzinie mikroskopii elektronowej)
Prelegent: Mgr inż. Arkadiusz Piersa
Afiliacja: LABSOFT Warszawa
Data seminarium: Tue, 30/03/2010 - 11:00
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Systemy nanoszenia cienkich warstw
Prelegent: Mgr inż. Miłosz Czajkowski
Afiliacja: LABSOFT Warszawa
Data seminarium: Tue, 30/03/2010 - 10:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Druga zasada
Prelegent: Prof. dr hab. Łukasz A. Turski
Afiliacja: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
Data seminarium: Fri, 19/03/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Modelowanie fluktuacji kwantowych w układach molekularnych
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 16/03/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Materiały kompozytowe do detekcji neutronów
Prelegent: Dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 02/03/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Symulacje Monte Carlo dendrymerów
Prelegent: Dr hab. Jarosław Kłos
Afiliacja: Wydział Fizyki UAM i Institute for Polymer Research Dresden - Niemcy
Data seminarium: Tue, 23/02/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Photon-number statistics in twin beams - theory and experiment
Prelegent: Prof. Jan Perina
Afiliacja: Palacky University and Institute Of Physics of Academy of Sciences Czech Republic
Data seminarium: Tue, 09/02/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Structural features of nanocomposite systems
Prelegent: Prof. Stepan Mudry
Afiliacja: Ivan Franko National University of Lviv, Department of Physics
Data seminarium: Tue, 02/02/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nanorozwiązania - możliwe podejścia
Prelegent: Dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ
Afiliacja: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 19/01/2010 - 11:15
Seminarium Instytutowe