A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2011

 

Tytuł: Modelowanie przewodnictwa protonowego za pomocą metody kinetycznego Monte-Carlo
Prelegent: Dr Tomasz Masłowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 06/12/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Modele kwantowe z delta potencjałami
Prelegent: Dr Sylwia Kondej
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 15/11/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Jak odczytać intencje - interfejsy, mózg, komputer
Prelegent: Dr Jarosław Żygierewicz
Afiliacja: Instytut Fizyki Eksperymentalnej UW
Data seminarium: Tue, 08/11/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Jak rozwiązywać nieliniowe równania hamiltonowskie. 180 lat badań.
Prelegent: Prof. dr hab. Maciej Błaszak
Afiliacja: Instytut Fizyki UAM
Data seminarium: Tue, 18/10/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Niecałkowalność równań Painleve
Prelegent: Prof. dr hab. Henryk Żołądek
Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Data seminarium: Tue, 11/10/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Sailing to the Mars and beyond
Prelegent: Dr hab. Ulrich Geppert
Afiliacja: Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 26/07/2011 - 11:00
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: część I: About IHP Frankfurt (O) and BTU Cottbus, część II: Dislocations in Si: properties & attempt to an application
Prelegent: Prof. Dr sc. nat. Martin Kittler
Afiliacja: Instytut Mikroelektroniki IHP, Frankfurt n/Odrą, Niemcy
Data seminarium: Tue, 31/05/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Operacje kwantowe i kanały kwantowe
Prelegent: Dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof UMK
Afiliacja: Instytut Fizyki UMK
Data seminarium: Tue, 17/05/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Ewolucja sieci bezskalowych na sieciach fraktalnych
Prelegent: Dr Przemysław Chełminiak
Afiliacja: Wydział Fizyki UAM
Data seminarium: Tue, 10/05/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Struktura i własności spektroskopowe szkieł boranowych, domieszkowanych manganem i miedzią
Prelegent: Mgr Adam Drzewiecki
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 19/04/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Quantum systems in noncommutative space
Prelegent: Prof. Volodymyr Tkachuk
Afiliacja: Ivan Franko National University of Lviv
Data seminarium: Tue, 12/04/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Własności magnetyczne i elektronowe pierścieni molekularnych bazujących na chromie
Prelegent: Dr Bartosz Brzostowski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 29/03/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Dozymetry luminescencyjne do pomiaru medycznych dawek promieniowania
Prelegent: Dr Joanna Borgensztajn
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 22/03/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Classical phase transitions on hyperbolic curved surfaces: CTMRG study
Prelegent: Dr Andrej Gendiar
Afiliacja: Institute of Physics, Slovak Academy of Science
Data seminarium: Thu, 24/02/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu
Prelegent: Dr hab. Jacek Leszczyński, prof P.Cz.
Afiliacja: Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska
Data seminarium: Tue, 08/02/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Układy złożone: od chaosu do modeli agentów i spontanicznej kreacji pieniądza
Prelegent: Dr Andrzej Górski
Afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
Data seminarium: Tue, 01/02/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Photonics in Lviv
Prelegent: Doc. dr Vasyl Tataryn
Afiliacja: National University, Lviv Polytechnic, Lwów, Ukraina
Data seminarium: Tue, 25/01/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Odchylenia od wykładniczego prawa rozpadu: możliwe efekty w fizyce cząstek elementarnych i kosmologii
Prelegent: Dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 18/01/2011 - 11:15
Seminarium Instytutowe