A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

2012

 

Tytuł: Wykorzystanie techniki wysokociśnieniowej do badań centrów luminescencji w matrycach dielektrycznych
Prelegent: Dr Danuta Galanciak
Afiliacja: Instytut Fizyki, Akademia Pomorska w Słupsku
Data seminarium: Tue, 11/12/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Modelowanie zjawiska kondensacji kapilarnej w materiale porowatym
Prelegent: Mgr Małgorzata Zubaszewska
Afiliacja: doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii , Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 04/12/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kosmologia współczesna jako efektywna teoria wszechświata
Prelegent: Dr hab. Marek Szydłowski, prof. UJ
Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Data seminarium: Tue, 27/11/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Proste modele fizyki kwantowej
Prelegent: Dr hab. Maria Przybylska, Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Dr. Tomasz Stachowiak
Afiliacja: Iinstytut Fizyki UZ, Instytut Astronomii UZ, CST PAN
Data seminarium: Tue, 06/11/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Tlenki miedzi i manganu w zeolitach i na krzemionce
Prelegent: Dr Lidia Najder-Kozdrowska
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 16/10/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Opis anomalnych własności termodynamicznych stanu nadprzewodzącego w związkach wodorowanych
Prelegent: Mgr inż. Artur P. Durajski
Afiliacja: Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
Data seminarium: Tue, 09/10/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: The shrinking proton
Prelegent: Prof. Marek Nowakowski
Afiliacja: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Fisica, Bogota, Colombia
Data seminarium: Thu, 28/06/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych
Prelegent: Dr hab. Przemysław Dereń, prof. INTiBS
Afiliacja: Instytut Niskich temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Data seminarium: Tue, 26/06/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Problem roku 2012. Czy przyszłość da się przewidzieć?
Prelegent: Inż. Tomasz Schultz
Afiliacja: student Instytutu Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 12/06/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Klasyczne symulacje obliczeń kwantowych w numerycznych eksperymentach dotyczących perfekcyjnych transferów informacji w kanałach kwantowych
Prelegent: Dr inż. Marek Sawerwain
Afiliacja: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, WEiT, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 05/06/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Wybrane biofarmaceutyczne aspekty doustnego podania leku
Prelegent: Dr Grzegorz Garbacz
Afiliacja: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Data seminarium: Tue, 29/05/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Radiowy projekt ALMA
Prelegent: Dr Bartosz Dąbrowski
Afiliacja: Instytut Astronomiczny Czeskiej Akademii Nauk
Data seminarium: Tue, 22/05/2012 - 11:15
Seminarium Wydziałowe


Tytuł: Algorytm sekwencyjny i jego zastosowanie do modelowania losowych przemieszczeń struktur typu łańcuchowego
Prelegent: Dr inż. Andrzej Grzybowski
Afiliacja: Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej
Data seminarium: Tue, 15/05/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Wiwisekcja widm absorpcyjnych w układzie ? w działającej pułapce Rb-MOT
Prelegent: Prof. dr hab. Małgorzata Głódź
Afiliacja: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Data seminarium: Tue, 08/05/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kaskadowy system generacji i wzmacniania światła dużej mocy w układzie pułapki MOT
Prelegent: Dr Krzysztof Kowalski
Afiliacja: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Data seminarium: Tue, 08/05/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Kwantowy model Isinga w foramliźmie Matrix Product States
Prelegent: Mgr Dariusz Woźniak
Afiliacja: Wydział Fizyki i Astronomii UZ
Data seminarium: Tue, 27/03/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Oktupoling w dwóch wymiarach, koncepcje, wyniki, perspektywy
Prelegent: Dr hab. Antoni Mituś, prof. PWr
Afiliacja: Politechnika Wrocławska
Data seminarium: Tue, 20/03/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Perkolacja na siatkach skończonych w obecności przeszkód
Prelegent: Mgr inż. Karol Pasternak
Afiliacja: Politechnika Częstochowska
Data seminarium: Tue, 21/02/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Anharmoniczny oscylator wzbudzony impulsowo - wskaźniki chaosu kwantowego
Prelegent: Mgr Joanna Kalaga
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 31/01/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Metody symboliczne w równaniach różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
Prelegent: Dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ; Mgr Bartłomiej Zapotoczny, Wiktor Wolak
Afiliacja: Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 24/01/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe


Tytuł: Teoriomnogościowy paradygmat matematyki XX wieku
Prelegent: Prof. dr hab. Marian Nowak
Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski
Data seminarium: Tue, 10/01/2012 - 11:15
Seminarium Instytutowe